Den oprindelige Vandhave i DKDH, tegnet af Eigil Kjær er omlagt med fornyelse af bassinkanter og beplantning, der med hovedvægten lagt på arkitektonisk udseende styrker anlæggets stramme, men alligevel meget oplevelsesrige karakter.

<<<