DIS/DUAB har opført ungdomsboliger i Roskilde og tegnestuen har udviklet en integreret kunst- og landskabsplan for de 7200 m2. Udearealerne er udført som et robust anlæg med vildtvoksende urtevegetation og buske. Beplantningen vokser frit i større grusflader. Arealerne er beregnet til at kunne tåle højt slid og er samtidigt inspireret af, og tænkt til, at indgå i et naturligt samspil med omgivelserne, herunder en nedlagt grusgrav/motocrossbane. På initiativ af Roskilde Kommune indgår samtidskunsten i bebyggelsen, som en væsentlig rumlig, funktionel og social faktor. Rampen er tiltænkt en samlende rolle i bebyggelsen og er Jonas M. Schuls bidrag til denne plan.

<<<