Trekroner Kirke (1)

I samarbejde med Rørbæk & Møller har tegnestuen vundet konkurrencen om opførelse af den nye Trekroner kirke. Vi er igang med byggeriet!

20170927_130835
Kirken
etableres som et skærmet, kontemplativt rum på en smuk, naturpræget eng, hvor duften af græs og blomster skaber rammerne. Der etableres en enkel ankomstplads i slotsgrus afsluttende med en smuk, jævn betonflade, som fæste og entre til kirken. Centralt på ankomstpladsen brydes grusfladen af et grønt areal hvor engens står frem, så der skabes et diskret temposkift for færdslen, samtidigt med at kørsel naturligt ledes rundt på pladsen.

 

Vejen
træerne markerer, med en stram trærække, en reference til vejtræer og læhegn på landet, som er med til at bringe kirken og lunden/engen i centrum.

Der kan blive tale om, at skulle søge dispensation fra lokalplanen, men netop det landskabelige tema, vurderes klart at blive understøttet bedst, med den enkelte trærække, som vil favne arealet smukt, lede blikket og skabe rum om kirken. Som træer kan eksempelvis foreslås de hjemmehørende Sorbus aucuparia, alm røn eller Prunus avium, fuglekirsebær

Græsengen

Det store græsareal i området fremstår overvejende som græs med en begrænset mængde aggressivt ukrudt. De nuværende arealer er store og kan med fordel gives et mere varieret naturindhold og udtryk ved afstemning af hyppighed for klipning og opsamling af afslået græs. De mest kirkenære områder og centrale områder på engen kan gøres egnede for ophold, med en hyppigere klipperytme end den der gælder for de mere ekstensive engarealer.

Hermed skabes også en diskret rumskabende virkning, hvor der både er plads til aktivitet og insekt-/dyreliv side om side.

<<<