Staudehaven er omlagt med henblik på at vise nye måder at anvende stauder på. Alle planter er tørketålende, godt dækkende og selvbærende, med en blomstring fra maj til oktober. Anlægget viser et godt eksempel på, et oplevelsesrigt plantemiljø, hvor der er arbejdet specifikt med udgangspunkt i begrænsede driftsomkostninger som en del af forudsætningerne.

Ved omhyggeligt at parre den rette plante med de aktuelle vækstbetingelser opnås store lettelser på driften.  Bedet bliver et smukt, men realistisk nutidigt alternativ til de klassiske, plejekrævende staudebede.

<<<