Schul Landskabsarkitekter har foreslået landskabsplan og kriminalpræventive foranstaltninger for Skovengen.  Tegnestuens forslag er en styrkelse af knudepunkterne og de grønne stræk, så orientering mod de omgivende grønne områder sættes i fokus.

Gennemskæringerne er centrale i bebyggelsen. Det er nogle af Skovengens væsentligste mødesteder og disse bør således få en fremtrædende, positiv rolle i et forestående projekt. Mødet mellem de to bevægelsesretninger kan omdannes til en slags ”tingsteder”.­

<<<