I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence.

’Pulsens Landskab’

Med Pulsens udearealer skabes en klar landskabelig identitet, der vil virke som et pejlemærke i området. Landskabet rummer en oplevelsesrigdom i detaljen, der gør at man konstant drages mod nye oplevelser, udfordringer og eventyr  i et bevægelsesflow, hvor alle aldersgrupper og begge køn tilgodeses. Et ægte multifunktionelt område. 

Landskabet
Udformningen af landskabet omkring multihuset er skabt som et sammenhængende udtryk i interaktion med bygningens bølgede formsprog. Taglinjens bevægelser reflekteres ud i terrænbearbejdningen, der som pulsslag skaber både rumligheder og udfordringer langs løberuten.

Indpasningen af faciliteter på grunden forholder sig til de karakteristiske vestenvindspåvirkede læhegn, der præger hjertet af Salling. Derved imødekommes ønsket om at bibeholde de fire eksisterende hegn. Dette suppleres af nye hegn, der styrker det lokale landskabs typografi yderligere. Landskabet bearbejdes omkring de nye boldbaner, så der skabes et varieret terræn, der kan benyttes aktivt i udformningen af hjerteruten.

Ankomsten
Indkørselsvejen til hhv. aktivitetscentret, wellness- og sportscentret anlægges fra Nyholmsvej med parkering rundt om hallen. Dermed kan Stadionvejen helt lukkes for gennemkørende trafik, med undtagelse af en cykel-gangsti. Her findes ligeledes en vendeplads for biler og busser, samt to parkeringspladser for busser og 2 opladere til elbiler.

Der anlægges en vej til husets sydøstlige indgang fra Skivevejen, denne er primært for brugerne af sundhedshuset. Således er der en let og direkte tilgang til husets faciliteter. Parkeringen er placeret i det ’naturligt’ fremkommet indhak ca. 100 m fra husets indgang, hvilket friholder sigtelinjen ud over landskabet mod syd. Der er mulighed for handicap- og korttidsparkering i området nærmest indgangen.

<<<