NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

NyborgSlot_Fase2_A3

Vurdering af arkitektur
Forslaget fremhæver Nyborg Slot som kulturarv og gennemgår deltaljeret, hvordan
Nyborgs velbevarerede voldanlæg kan danne grundlag for at synliggøre og styrke
oplevelsen af Nyborg som fæstningsby.
Forslaget arbejder med et meget differentieret taktilt sprog I byens belægninger der
skal øge opmærksomheden på riges hovedstrøg, og som accentueres på torvet hvor
den brolagte plads bearbejdes med skiftende mønstre, der skal understrege udsigten
til slottet.
Torvet er beplantet med to træer der diagonalt tegner udstrækningen på det meget
enkle torv, der lags facaderne har en belægning der er egnet til udeservering. Mod
nord anlægges en møllebro der skal intensivere oplevelsen af vandet omkring slottet
og gennem byen.
Slotsholmen og slotskvarteret behandles som et sammenhængende by- og
landskabsrum, der danner rammen omkring byens historiske og arkitektoniske
fortælling. Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde.
Forslagets

<<<