Et projekt for en renovering af en snæver baggård, hvor udpræget genbrug af materialer på stedet har været gennemgående ledetråd for konceptet. Støttevægge etableres af lagvist stablet, præcist skåret asfalt og fungerer som støttevægge for højbede i en baggård med meget begrænsede vækstmuligheder for beplantning.

<<<