Schul Landskabsrkitekter har medvirket til udviklingen af et nyt grønt byrum i Sønderborg. Herudover har Sønderborg Kommune udviklet et langsigtet program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene, hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt, som består af et mindre aktivitetsfelt og opholdsområde ved vandet.

Det ligger naturligt for, at et projekt af den karakter og størrelse, udvikles over tid og i etaper, dels afstemt efter de tilgængelige ressourcer – men også for at sikre en gradvis modning, et godt medejerskab og fastholde nysgerrigheden blandt byens befolkning og tilrejsende gæster.

For at understøtte de overordnede målsætninger omkring forankring til stedet, vil de første anlægselementer og designs bygge på robusthed og enkelhed ud fra en 3-strenget idé, som giver mulighed for en langsigtet udviklingsstrategi.

Plantninger og rum med forbindelse til landskabet:

Samspillet mellem strand, rambla og en attraktiv beplantning kan skabe en varieret og imødekommende strandpromenade. Plantningerne tager udgangspunkt i det kystnære klima og inspirationen kommer fra naturens dynamiske plantesamfund.

Genkendelige basiselementer forbinder rambla strækningen med et enkelt grundsprog Træ, sten og kystens kulturudtryk bruges som inspiration til et sammenhængende formsprog, der giver gode forbindelser mellem ramblaen, omgivelserne og landskabet og kan udgøre et legende og labyrintisk forløb, som sikrer god fleksibilitet i en fremtidig udvikling af området

Aktiviteter, leg og læring integreret i de grønne pletter. Ramblaen kan blive en rute som føjer sig i landskabet i et harmonisk integreret design og byder på en ny oplevelse, hvor aktiv leg naturligt fletter sig ind i det daglige gøremål; det bedste incitament for en sund livsstil. Læring og bevægelse kan naturligt smelte sammen og skolerne få et nyt udflugstmål.

<<<