Med HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S og MOE A/S var tegnestuen udvalgt til SDU MMMI, Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense.
Forslaget forbinder til de eksisterende kvaliteter og skaber en stærk landskabelig kobling til fredskoven, letbanen og det nye supersygehus

<<<