I 2006 var tegnestuen ansvarlige for en fuldkommen renovering af G.N. Brandts berømte parterrehave. Parterrehaven for enden af Tivoli Søen med kig til Rådhuset er nok Tivolis mest helstøbte haveanlæg. Det blev skabt til Tivolis 100 års jubilæum i 1943 med trækar og inventar tegnet af Poul Henningsen. (Foto er fra etableringsfasen).

Tegnestuen har løbende holdt tilsyn og fungeret som konsulent for Tivoli, herunder deltaget i planlægning af haveanlæg og renovering af beplantninger mv.

<<<