Med Nanotech-byggeriet opstår en ny have på DTU. Med byggeriet af et nyt institut skabes samtidigt et fint lukket haverum for brugerne. Denne forvandling giver mulighed for at skabe et nyt sammenhængende gårdmiljø, hvor et mere frodigt miljø med plantediversitet og årstidsvariation fremmes, og flere uformelle opholdsmiljøer indtænkes. I første omgang anlægges der nogle små terrasser så man kan gå direkte fra kontor og tekøkken ud i det fri. Fra terrasserne fører et par trin til terræn, hvor der skabes forbindelse til en mere åben og inviterende terrasse. Forbindelsen anlægges som trædesten i græs, og fungerer først og fremmest som arkitektonisk element i fladen, der anviser en retning og skaber visuel sammenhæng i haven.
Haven tænkes indrettet som en lille lund, med en variation af blomstrende og bærsættende træer, som paradisæble, røn, bærmispel og ildløn. Der tænkes i at skabe flere beplantningsrum, så denne gårdhave får samme gennemarbejdede detaljering, der kendes fra DTU’s mange øvrige gårdhaver.

<<<