Ved Akacieparken har Københavns Kommune renoveret de offentlige arealer og etableret en mindre, klassisk grusplads med tidløs og tryg karakter.

Pladsen er tænkt som et roligt, samlende og grønt rum. Det er ideen, at skabe et enkelt og behageligt sted, som giver området et fælles “åndehul”. Pladsen skal være en bredt anvendelig ramme for skiftende aktiviteter i bydelen. Her vil man kunne afholde bazar, gadefest, mindre musikarrangementer og meget andet.

Bånd af granitsten tegner pladsens mønster. Træerne og belysningen skaber en ro, som understøttes af grusfladens ”langsomme” karakter og dæmpede akustik. Det bliver forhåbentlig et sanseligt og ”selvfølgeligt” rum, der kan give stedet et tiltrængt kvalitetsløft.

Der er plantet et mønster af æbletræert ”Malus sieboldii”, som er et mellemstort paradisæble med en tydelig blomstring, smukke frugter og høstfarver.

Sammen med beplantningen vil lyset være den dominerende karakter. Masterne gives et selvstændigt udtryk og bliver karakterdannende for dette stræk af cykelruten.

I enkelte af de opstillede lysmaster integreres gøglerstik, som giver beboere og naboer en mulighed for, at organisere sociale begivenheder, med musik, fest, og markedsdage med udskænkning af de nødvendige forsyninger til disse arrangementer.

<<<