2013-11-01_livsrum_01A
Opgaven med etablering af et nyt kræftcenter ved Vejle Sygehus er gennemført. Arkitektfirmaet Arcgency har tegnet et hus, som med sin markante stoflighed virker åbent og imødekommende, og byggeriet har fået en fremtrædende placering på kanten af Fredskoven. Opgaven er støttet af Realdania.
Fotos: Mads Møller, Arcgency

LIvsrum 3

Den landskabelige placering og bearbejdning har inddraget det naturnære som klar referenceramme, og samspil mellem topografi og byggeri er skabt i respekt for den fredede natur. Der er udelukkende anvendt hjemmehørende planter til begrønning af området.

LR 19

2013-11-01_livsrum_02B

 

<<<