Tegnestuen har modtaget Den Store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.

Læs mere …

Pressemedelelse:

Midlertidig og historisk frodighed

Under temaet frodighed gives Landskabsprisen 2011s store pris til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for arbejdet med Billedhuggerhaven…

Det vigtigste er at det gror

Efter et langt interview om hele hans livs produktion af frodige projekter, spurgte journalisten C. Th. Sørensen: ”Hvad er så det vigtigste, i Deres mange projekter”. Efter en pause, svarede C. Th. Sørensen meget bestemt: ”at det gror”. Netop planters vækst i stor og lille skala, er udgangspunktet for at kunne skabe et frodigt udtryk, hvor planterne udtrykker overvældende livskraft på uventede steder, og det er det årets Landskabspris gives for.

Integration og historie

Årets Landskabspris er delt i en stor og en lille pris. Den store pris på 40.000 kr. går til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for det særlige plantekendskab og forståelsen for sammenhængen mellem de biologiske forhold, planter og drift, der sammen med prioriteringen af de historiske elementer, har genskabt Billedhuggerhaven som en grøn oase midt i byen. Oasen der både fortæller om historien og rummer Kunstakademiets Billedhuggerskole funktioner. Den lille pris på 10.000 kr. går til Schönherr ogÅrhus Festuge der med projektet ”Med skoven som nabo” på Store Torv understregede at det bedste naboskab er integration.

Baggrundsinformation

Dansk Landskabspris 2011uddeles under temaet ”Frodighed” og har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Prisen giver mulighed for at kunne hædre personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget, og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i dets fulde bredde.

Landskabsprisen skal hvert år omhandle et nyt tema – i år er temaet ’frodighed’. Ved indkaldelse af indstillinger til prisen, blev temaet beskrevet som ” projekter, der i særlig grad viser landskabsarkitektfagets fornemmelse for planter i vækst i den store eller lille skala.  Frodighed er ikke bare når planterne gror, det er også når planterne udtrykker en overvældende livskraft på uventede steder som oasen i ørkenen, lommeparken på stenbroen, skoven på terrassen og slyngplanterne på huset. Det grønne i det grå, med den magi og det stof, der giver særlige oplevelser for alle.

Prisen er skabt i et samarbejde mellem DL, Danske Landskabsarkitekter, KPN, Kommunale Park- og Naturforvaltere samt PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Dansk Landskabspris 2010’s prisjury består af billedhuggeren Sophia Kalkau, billedkunstneren og fotografen Mads Gamdrup, landskabsarkitekt MDL. Lars Poulsen, landskabsarkitekt MDL. Charlotte Horn samt landskabsarkitekt MAA. MDL. Jacob Fischer.

Kort om haven

Billedhuggerhaven på Kunstakademiet har gennemgået flere forandringer i såvel størrelse som brugsmæssig sammenhæng. Fra at være slotshave med akser, skulpturer, dam og grotte for det gamle Charlottenborg, til at være botanisk have for Universitetet fra 1778 til 1877, har haven det seneste århundrede fungeret som billedhuggerhave for Billedhuggerskolen.

I 2001 gennemførte vi, med støtte fra Ny Carlsberg Fondet og i samarbejde med professor Morten Stræde og arkitekterne Fogh & Følner, en renovering af haven, så den både funktionelt og indholdsmæssigt kunne opfylde nutidens krav.

<<<