Tegnestuen har i samarbejde med ONV Arkitekter vundet konkurrencen om en ny institution på Sundholmsvej på Amager.

Et nærmest labyrintisk forløb, sikrer konstant varierende oplevelsesrum og indbyder til at børnenes lege og aktiviteter naturligt stimuleres. Der er hele tiden et nyt rum, et nyt hjørne og et nyt perspektiv, der kan gøre legen dynamisk og legepladsen langtidsholdbar.

Legepladsen organiseres omkring trygge stillezoner, naturoplevelser med årstidsvariation og klassiske legeområder via interessante stiforløb og ”fordelingszoner”, så der inviteres til motorisk udfoldelse med plads til både vilde og stille børn.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i 2010 forestået arbejdet med afslutningen af Nørrebro cykelrute ved Valby Langgade.
Københavns Kommune etablerer i disse år en række grønne cykelruter, som både skal sikre en tryg og grøn transportvej for cyklisterne og samtidig skabe grønne åndehuller for lokalområdets beboere.

>>>

I 2010 blev tegnestuen inviteret til at gentænke en af de permanente haver i Valbyparken. Projektet mundede ud i en staudehave inspireret af selvgroet eng- eller overdrevspræg, hvor der i plantesammensætningerne er anvendt et robust og længelevende sortsvalg, med fokus på en lang blomstring samt ornamentale karakterer, der kan bidrage til at forlænge sæsonen langt ud over blomstringen.

>>>

For Københavns Kommune og boligselskabet 3B bygges og indrettes anlæg til nye almennyttige boliger under Almen+ modellen samt institution for psykisk handicappede. Området indrettes som beskyttet fælles anlæg – og med afskærmede opholdsområder omkring terrasserne. Modellen giver tilhørsforhold og tryghed for den enkelte beboer, samtidig med, at en oplevelsesrigdom kan indgå i beplantning og indretning. Der udstyres med legeområder, terrasser og andre fælles oplevelsesområder.

>>>

I 2009 var det sidste chance for at opleve Sommerblomsthaven i Valbyparken.

Schul har siden 1996 stået for planlægningen af haven. Københavns Kommune har nu etableret en staudehave på samme område og Schul Landskabsarkitekter har stået for koncept, projektudvikling og etablering af den nye have, med udgangspunkt i tanker omkring en dynamisk og relativt plejelet plantekarakter.

>>>

For Københavns Kommune og i samarbejde med Via Trafik har tegnestuen udarbejdet forslag og projekteret en trafikløsning og et nyt vejtracé med gadetræer.

Som et led i arbejdet er udført skitseforslag til en eventuel fremtidig omlægning af byrummet mellem Frederiksborgvej og Rentemestervej, der pt. er plaget af uskønne og trafikfarlige forhold.

>>>

”Københavns centrum har brug for, at der tænkes nyt. København er ikke længere en lille hovedstad i et lille land, men kan og skal måle sig med store internationale metropoler som Berlin, London og Stockholm. Derfor er det vigtigt, at byens centrum er et spændende og smukt sted, hvor både københavnere og byens gæster kan færdes og få en god oplevelse ud af det.” (www3.KK.dk)

Tegnestuen var udvalgt til et internationalt parallelopdrag om byens udviklings potentiale i samarbejde med trafikingeniør Steve Tomlinson (London), OKRA Landskabsarkitekter (NL),  Det Fynske Kunstakademi, Lyskunstner Åsa Frankenberg (S), Forsker og videokunstner Ulrik Schmidt og Institutleder, byplanlægger Bill Erickson (London)

Strategien for omdannelsen tager udgangspunkt i en læsning af områdets forskellige ’forløb’, der alle binder naturligt til det omkringliggende København. Disse, i alt syv, identificerede forløb, indeholder hver en række stedspecifikke projekter, der genkomponerer status quo og omsætter visionen om flertydighed til virkelighed.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet skitseforslag for Vej & Park til ny fleksibel indretning af byens rum.

>>>