Tegnestuens arbejde med lysprojektet for Holstebro Å & Kultur er indstillet til årets lyspris. Arbejdet med lyset har haft fokus på det topografiske og yderligere haft til formål at skabe kontemplative og “særlige” momenter i et område af byen, som hidtil har været bagside; parkeringspladser, nedslidte åbrinker og renovationsområder er nu blevet et centrum for oplevelser i mørket.

Projektet er udført i samarbejde med lyskunstner Åsa Frankenberg (S) og Informationsteknik.

>>>

Gågade forløbet i Holstebro er gennemrenoveret i de seneste år i et klassisk udtryk med chaussésten og tværgående bånd af bordursten. Tegnestuen udfører projekt for nord-sydgående rute gennem byen med nyt design og grundkarakter.

>>>

Tegnestuen vandt konkurrencen om det nye byrum i Holstebro i samarbejde med OKRA fra Holland og projektet er nu realiseret.
I kraft af dette nye offentlige rum kommer byen til at samles og projektet til at skabe de bedste muligheder for byens udfoldelse. Hermed er scenen sat for at byens bagside som, med de handlendes medvirken, gradvist kan vendes til en attraktiv fælles byscene, med caféliv og kulturelle arrangementer mv.

>>>

Tegnestuen har vundet konkurrencen om det nye byrum i Holstebro. I kraft af dette nye offentlige rum kommer byen til at samles og projektet til at skabe de bedste muligheder for byens udfoldelse. Her skabes et mangfoldigt kulturelt miljø der skal kunne rumme det hele. Samtidig samles stedets mange retninger i en ny helhed med grundlæggende ro og et tidløst udtryk.

Tegnestuen blev præmieret med Arkitekturprisen 2009 af Holstebro Kommune, for arbejdet med de nye byrum.

>>>