For Grøndalslund Kirkegård er udarbejdet projekt Grøndalslunden med nyanlæg af 2 store gravrum. Arealet udføres som et stiliseret pastoralt landskab med græsgraven, blomsterenge, lundkarakter og egetræer.

>>>