Urneafdelingen er et komplet nyanlæg med dels servitutgrave og dels som tager sit udgangspunkt i isblomsternes krystallinske bevægelse. Et tilsyneladende tilfældigt stimønster ligger og spænder harmonisk ud på et åbent græsfelt med urnegrave. Anlægget er indkranset af en frodig og plejelet skovrand med markante barkfarver og bladstrukturer.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har tegnet inventar til flere forskellige projekter, herunder til Roskilde Kommune, Egmont Fonden, Gladsaxe Kirkegård m.fl.

>>>

Tegnestuen skal i det kommende år projektere et nyt skovkirkegårdsafsnit for Gladsaxe Kirkegård. Anlægget vil omfatte ca. 7000 m2 blandet skov, med stiforløb hvori mindre gravområder vil lægge sig som lysninger og spredte kig i den tættere, afskærmende beplantning. Skovkirkegården har fået en renæssance i dag med et tilbud om lige dele praktisk driftstænkning, ro og nærhed til naturen.

>>>

Et nyt lapidarium er under udførelse – rammerne er anlagt og hele anlægget forventes at skulle stå endeligt færdigt tilplantet i forsommeren 2009. Lapidariet (kommer af lapis, der betyder sten) vil rumme en bred samling af sten fra nedlagte gravsteder.

>>>