Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i bevaring af havnen og ydermolernes karakterfulde forløb. Indenfor denne ramme er de enkelte ønsker til havnens indretning taget op. Løsningerne kan videreudvikles og detailplanlægges uden anden begrænsning end, at helhedsplanens grundkoncept skal fastholdes. Forslaget blev valgt af fagdommerne til viderebearbejdning.

>>>

Ved Hellerup havn ligger en offentlig have tegnet af G.N. Brandt. Haven, der benyttes af et bredt publikum, er indrettet med græsarealer, mindre pladser, staudehave og rosenhave. Tegnestuen har stået for første etape af en gennemgribende renovering, som inkluderer staudehave, nye belægninger, interiør og beplantninger.

>>>