Egmont H. Petersens Kollegium, i daglig tale Egmont Kollegiet, er et af Københavns gamle traditionsrige kollegier.
Bebyggelsen er tegnet af Kaj Gottlob og blev opført i begyndelsen af 1950’erne på Østerbro i København, lige overfor Fælledparken. Tegnestuen har udarbejdet projekt for renovering og nyindretning af ankomstarealerne samt en samlet løsning af cykelparkeringen.

>>>