Som formand for Det Kgl. Danske Haveselskab har Jane Schul arbejdet med de overordnede planer for den fredede haves struktur, anlæg og fremtid, samt stået for en række forskellige nyanlæg.

>>>

Den oprindelige Vandhave i DKDH, tegnet af Eigil Kjær er omlagt med fornyelse af bassinkanter og beplantning, der med hovedvægten lagt på arkitektonisk udseende styrker anlæggets stramme, men alligevel meget oplevelsesrige karakter.

>>>

Bunddækkehaven Med udgangspunkt i klinker fra Petersen tegl er anlagt en lille geometrisk have med forskellige typer af stedsegrønne bunddækkeplanter, kombineret med mere skulpturelle overstandere i form af græsser og buske med dekorativ vækst

>>>

Græshaven er et nyanlæg baseret på graciøse græsser og bunddække planter. Haven er udført med plantesammensætninger der understøtter hinanden i vækstkarakteren og dermed opnås den sammenhæng og vækst styrke, der sikrer at anlægget ikke ender med bare områder og stort plejeniveau, som ellers er tilfældet for mange monokulturelle græshaver.

Overdams planteskole har været velvillig sponsor på haven.

>>>

Staudehaven er omlagt med henblik på at vise nye måder at anvende stauder på. Alle planter er tørketålende, godt dækkende og selvbærende, med en blomstring fra maj til oktober. Anlægget viser et godt eksempel på, et oplevelsesrigt plantemiljø, hvor der er arbejdet specifikt med udgangspunkt i begrænsede driftsomkostninger som en del af forudsætningerne.

>>>

Der er anlagt en ny, ydre randplantning omkring spejldammen i DKDH med de mange gule, orange og røde azaleaer. Randen rummer kun hvidblomstrede buske som underplantning under en ny samling af forskellige typer af hvidstammede birketræer.

>>>