DJI_0016
Schul Landskabsarkitekter har været totalrådgiver i forbindelse med opgaven om en ny mole i Assens. Orbicon stod for ingeniørdelen.
Opgaven inkluderer et helt nyt molehoved. Opgaven hører til “stedet tæller” som er en kampagne støttet af Realdania. Indvielsen sker den 12. april 2017

Med den nye moleforbindelse får Assens en destination og et kig 360 ° rundt i den smukke natur ved Lillebælt. Et nyt dæk af varme materialer kan samle stedets mange belægningskarakterer og give en ny helhedsoplevelse til havnen og lystsejler miljøet Med forslaget tænkes området omkring søsportcenteret og fyret samlet med en ensartet belægning af trædæk. Fra parkering og ned til den nye mole, kan der etableres en promenade, og med introduktionen af dette materiale, skabes også mulighed for, at knytte hele havneområdet bedre sammen, både æstetisk og funktionelt.Anvendelsen af trædæk, som materiale langs de populære ruter i områder, vil både øge den rekreative værdi og kvalitetsindtrykket af de landskabelige værdier. Samtidigt vil den nuværende mosaik af forskellige asfalt- og beton belægninger bindes sammen og skabe mere ro til miljøet, når træet bruges til at koble den fragmentariske belægning omkring havnen.

Assens_2015_09_11_CB2
Selve molen er udført i en let konstruktion med stålvanger og trædæk, udført som Fsc certificeret hårdtæ. Gelænder udføres ukompliceret med blik på industrihavnen, som galvaniseret stålrør.

Senere er det planen at projektet skal udvides med en centralt placeret bænk og en snorkelbro som evt kommer til senere og skal ses som et selvstændigt element, en lille ø man ankommer til via promenaden.

Assens_2015_09_11_CB3
For at understrege tyngden og robustheden tænkes broen udført i beton. Snorkelbroen er primært tiltænkt badende gæster og der er indarbejdet flere (opholds-)trapper og niveauer. Niveauforskellene danner siddepladser hvor man bl.a. kan tage svømmefødder og maske på før en svømmetur. Forbindelsen fra promenaden til “øen” er tænkt i træ, som i de varme sommerdage kan benyttes til solbadning og afslapning.

<<<