2015.04.01_Kongsholmcenteret_fugleperspektiv

Schul Landskabsarkitekter er sammen med Rørbæk og Møller vindere af konkurrence om Kongsholmcentret i Albertslund.2015.04.01_Kongsholmcenteret_alm perspektiv

Kongsholmcentret ligger på den gennemgående ”uddannelsesakse”, som løber gennem Albertslund syd og forbinder
Kongsholmcentret med Albertslund Gymnasium Ankomstområderne foran bygning M åbnes op og etableres
i forslaget som enkle, robuste opholdszoner hvor spredt inventar kan invitere til uformelt ophold. Belægningerne tager udgangspunkt i stedets materialer. Der benyttes modul 30 fliser i mål 30 X 90 – bordurefliser – som suppleres med indslag af 90 x 90 fliser til at skabe en simpel grafisk mosaik og rumlig opdeling af ankomstarealerne.
De nuværende træer erstattes af træer med en mere letløvet karakter, hvor blomstring spiller positivt ind på oplevelsen af pladsen og giver stedet en letgenkendelig karakter. Træerne kan etableres i grusflader og med fornyet vækstjord, således at disse fremstår naturligt dannede i kroneopbygning.
Bunden under træerne kan alternativt udføres som robust og nøjsom bunddækkeplantning, hvor indslag af løgplanter kan skabe en markering af stedet og på en økonomisk vis sikre fornyet opmærksomhed om Kongsholmcentret.
Kirsebærkornel og prydkirsebær er blandt de tørketålende og letgenkendelige træer der kunne skabe fokus omkring
bygning M. Den rette sammensætning af beplantningen sikrer et supplement til biodiversiteten i området og en samtidig lettelse af driftsforholdene i forhold til den udbredte brug af græs.
Inventar udføres så det indgår i stedets geometri, med lave plinte i certificeret hårdtræ.

<<<