I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.

Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen med staudebede, rododendron-busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011, og det er forhåbningen, at renoveringen kan startes op til vinter.

<<<