Schul var teamleder ved konkurrencen om Midtbyforbindelsen. Opgaven består i at styrke forbindelsen mellem stationsområdet via centrum og til havneområdet. Schul Landskabsarkitekter har sammen med OKRA (NL), Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Tetraplan, Leif Hansen og Orbicon udarbejdet et strategiudspil som i udstrakt grad fokuserer på Horsens helt særlige ressource; en meget velbevaret men også sammensat og arkitektoniske levende bymidte.

En grøn forbindelse til havnen

Horsens midtby har, i modsætning til mange sammenlignelige provinsbyer, undgået de værste “80’er saneringer” og skalmurede karré-bebyggelser, og besidder en sjælden dynamisk heterogenitet i bygningsmassen. Talrige små baggårdsbebyggelser, værksteder og byhuse har overlevet og spiller sammen i byens nuværende udtryk. Forslaget har derfor bygget på den grundforudsætning, at de eksisterende komplekse kvaliteter er uerstattelige og bør bevares, og endvidere kan danne udgangspunkt for et enestående og langtidsholdbart byudviklingsprogram, i øjenhøjde og med store menneskelige kvaliteter.

<<<