Et af de kommende projekter der skal projekteres er omlæggelsen af ankomst områderne for Gladsaxe Kirke, så arealet får en bedre sammenhængende karakter og et generelt løft.

Formålet med renoveringen er at understøtte den historiske kirkegård, med et enkelt, værdigt og alligevel funktionelt udtryk. Belægningsfragmenter samles, nye opholdszoner etableres og gamle nedslidte betonbelægninger udskiftes med Nordisk granit.

<<<