Projekt for et 2000 m2 modernistisk gårdanlæg i Gentofte. Hovedelementerne består af nye belægninger og en udvidelse og opstramning af haveanlæggets arkitektoniske sprog. Der er lagt en ny sammenhængende randbeplantning ind, med siddenicher og legemiljø. Bebyggelsen har naboskab og udsigt til Gentofte Sø. Mødet mellem områderne gøres til et attraktiv og opgraderes med en ny trappe.

<<<