legTegnestuen har vundet konkurrencen om Frederikssund Idrætsby sammen med Domus, Wessberg og AB Clausen. Det er en ambitiøs opgave som omhandler skabelsen af en ny idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter, klimasikring og meget andet.

Frederikssund Kommune griber med Idrætsbyen en unik mulighed for at planlægge et stort samlet idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden. Næsten alle lignende anlæg i Danmark er blevet etableret ved knopskydning over mange år uden en samlet masterplan.
Idrætsbyen gør det muligt at skabe stærke bånd mellem de forskellige idrætsdiscipliner og sikre en effektiv udnyttelse af stedet og de fælles faciliteter.

Projektets primære interessenter er de idrætsforeninger som vil blive berørt direkte af flytning af deres nuværende
faciliteter til den nye Idrætsby. Samtidig har øvrige foreninger, som potentielt kunne have interesse i at flytte aktiviteter til – eller oprette nye – i Idrætsbyen, været væsentlige at inddrage i udviklingsprocessen.
Idrætsbyen skal for alle disse foreninger kunne indeholde optimale faciliteter for selve idrætsudøvelsen, og samtidig
have attraktive sekundære faciliteter til omklædning, ophold og sociale situationer.
Derudover lægger byrådet vægt på at Idrætsbyen skal udformes så den vil medvirke til at gøre det mere attraktivt at være frivillig foreningsleder og træner.

<<<