Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have. Den første introduktion af naturprægede staudeindplantninger skete for omtrent 15 år siden. Disse plantninger blev udviklet af bl.a. Jane Schul og har vist sig holdbare. Parkens tidstypiske romantiske stil fordrer, at plantningerne indpasses den særlige historisk bevidste parkforvaltning og arterne vil blive udvalgt ud fra både morfologiske og driftsmæssige parametre.

Schul skal forestå forslag til arter til indplantning, benævne steder til konkrete afprøvninger, og give eksempler på sammensætning af arter. Det skal fremadrettet lede til eksempelsamling for:

– Plantevalg samt metoder til supplering af busketter med primært snebær og gedeblad, nordvendt, sydvendt, med eksempler og et konkret sted til afprøvning i 2014

– Plantevalg til blomstrende plantninger langs kanalkanter, sydvendt, nordvendt, meget vådt, mindre vådt, med konkrete steder til afprøvning 2014

– Plantevalg til plantninger inde i haven, langs sigtelinjer eller som endepunkt for ’kig’ i haven, plantes på mindre fugtig jord,  med konkret sted til afprøvning i 2014

 

<<<