Cedervænget

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet landskabsplan for en bebyggelse på Cedervænget i Virum. Med henblik på at skabe attraktive, plejelette, men alligevel frodige, udearealer for beboerne, er arealet tilplantet med en fritvoksende, årstidsvarieret beplantning, der bevidst supplerer byggeriets klare, tidløse formsprog, med et frodigt beplantningsudtryk.

<<<