bibliotek-og-plads_schulv7
Med JJW og Cowi, samt et stærkt team af konsulenter var vi blevet valgt til at skulle udarbejde forslag til konkurrencen om Urbanplanen fase 2. Konkurrencen indbefatter nye bebyggelsesplaner, klimaløsninger, borgerinddragelse og grønne områder.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Tegnestuen søger praktikanter. Vi plejer at have stor glæde af samarbejde med nye folk og sætter pris på det indspark det giver med praktikanter. Pt. har vi plads ved bordene og giver stort frirum for at arbejde med alle former for projekter og faser af opgaverne. Har du eller en af dine kolleger mulighed så send en mail til jonas@schul.dk

>>>

 

Schul Landskabsarkitekter var udvalgt til at udføre en af 10 temporære byrumshaver i den belgiske by Kortrijk. Projektet ligger i tilknytning til den lokale udstillingshal og blev realiseret sommeren 2009.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har tegnet inventar til flere forskellige projekter, herunder til Roskilde Kommune, Egmont Fonden, Gladsaxe Kirkegård m.fl.

>>>

Udstillingsbidraget er et kompleks af tekst og dyrkningskulturer, der søger sit udgangspunkt i forskellige forestillinger om haven: Haven som privatsfære, som udsmykning, ideologi, protestkultur, 0sv. og fungerede som kontrapunkt i forhold til en samtidig udstilling om arkitekt Arne Jacobsen. Udstillingen var kurateret af Henriette Bretton Meyer. Værker i baggrunden er udført af Jakob Kolding.

>>>

”The invisble insurrection of a million minds” var en udstilling i Sala Rekaldes i det centrale Bilbao. Udstillingsstedet er drevet som en kunsthal og rummer 1100 m2 udstillingslokale. Kunsthallen har en dynamisk udstillingspolitik med møder, foredrag mv. og virker hermed som et kontrapunkt i forhold til det nærliggende Guggenheim.

>>>

Med ‘Borderline rosegarden’ har tegnestuen valgt at sætte fokus på den forædlede rose. Skarpe kontraster er sat sammen og de nyeste sorter anvendt, for at opnå en stærk visuel fremtoning.

>>>

Konkurrencen om Carlsbergs fremtid som grøn bydel, benyttede tegnestuen til at fokusere og styrke fokus på de bevaringsværdige bygninger, ved at fremhæve dem i en kontrastrig og levende konstellation overfor en ny lav og tæt bydel bygget op omkring en ny gridstruktur. Forslagets hovedgreb er desuden en opstart hvor området udlægges med et varieret, robust grønt fundament, der sikrer at ikke anvendte områder fremtræder imødekommende og virker som et symbol for Carlsbergs.

>>>

Tegnestuen er blandt vinderne i konkurrencen om de nye landbrug i samarbejde med bl.a. den norske arkitektgruppe Link-Signatur. ”Det er målet med konkurrencen, at byggerierne, når de står færdige, vil være med til at sætte nye standarder for, hvordan vi bygger bedre, smukkere, mere dyrevenlige og mere effektive produktionsbyggerier på landet.” (REALDANIA)

>>>

Jonas Schul har medvirket i kunstprojektet “Hot Summer” der bl.a. rettede fokus på byens selvgroede grønne rum og medvirkede til at iscenesætte disse og herigennem rette fokus på betydningen af disse uplejede “frirum” i byen.

Udstillingsbidraget bestod i en delvis sample af et royalt monogram fra Parterrehaven på Fredensborg Slot, genskabt i rullegræs på en byggetomt på det indre Nørrebro.

>>>

Tegnestuen var i samarbejde med bl.a. Sven Allgren, EKJ ingeniører og Center for Idræt + arkitektur inviteret til konkurrencen om Stige Ø som aktivitetsområde.

>>>

I den bredt formidlede Nørrebro konkurrence om en ny park, deltog tegnestuen med et forslag hvis bærende linjer udgøres af en landskabelig genformulering af de jernbanespor som tidligere har kørt i traceet.

Parkens møde med de stærkt trafikerede veje – jagtvej og Nørrebrogade – udførtes som grønne filtre hvor vanforstøvning blandedes med letløvede træer i et slags mellemstade mellem vejens hastighed og parkens. En diffus men sanselig markant afgrænsning mellem byens tilstande.

>>>

Tegnestuen har stået for udvalg af  planter i forbindelse med opførelsen af en dufttunnel på det Tyske Gods Gütersloh.

>>>

I samarbejde med Kerstin Bergendal gennemførtes et workshopforløb med efterfølgende udstillilng af modeller, visioner, utopier og kulturhistoriske læsninger af et lille, men omdiskuteret byrum, i Køge.  Workshop og udstilling gennemførtes på Køge Skitsesamling og centrum for dialogprojektet var den nærtliggende plads samt området omkring omkring Brockmanns Plads. Blandt deltagere var brugere, arkitekter, skolebestyrelse, menighedsråd, politikere, embedsmænd og børn

>>>