Tegnestuens arbejde med lysprojektet for Holstebro Å & Kultur er indstillet til årets lyspris. Arbejdet med lyset har haft fokus på det topografiske og yderligere haft til formål at skabe kontemplative og “særlige” momenter i et område af byen, som hidtil har været bagside; parkeringspladser, nedslidte åbrinker og renovationsområder er nu blevet et centrum for oplevelser i mørket.

Projektet er udført i samarbejde med lyskunstner Åsa Frankenberg (S) og Informationsteknik.

>>>

Gågade forløbet i Holstebro er gennemrenoveret i de seneste år i et klassisk udtryk med chaussésten og tværgående bånd af bordursten. Tegnestuen udfører projekt for nord-sydgående rute gennem byen med nyt design og grundkarakter.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i 2010 forestået arbejdet med afslutningen af Nørrebro cykelrute ved Valby Langgade.
Københavns Kommune etablerer i disse år en række grønne cykelruter, som både skal sikre en tryg og grøn transportvej for cyklisterne og samtidig skabe grønne åndehuller for lokalområdets beboere.

>>>

Tegnestuen vandt konkurrencen om det nye byrum i Holstebro i samarbejde med OKRA fra Holland og projektet er nu realiseret.
I kraft af dette nye offentlige rum kommer byen til at samles og projektet til at skabe de bedste muligheder for byens udfoldelse. Hermed er scenen sat for at byens bagside som, med de handlendes medvirken, gradvist kan vendes til en attraktiv fælles byscene, med caféliv og kulturelle arrangementer mv.

>>>

Tegnestuen har vundet konkurrencen om det nye byrum i Holstebro. I kraft af dette nye offentlige rum kommer byen til at samles og projektet til at skabe de bedste muligheder for byens udfoldelse. Her skabes et mangfoldigt kulturelt miljø der skal kunne rumme det hele. Samtidig samles stedets mange retninger i en ny helhed med grundlæggende ro og et tidløst udtryk.

Tegnestuen blev præmieret med Arkitekturprisen 2009 af Holstebro Kommune, for arbejdet med de nye byrum.

>>>

Forslaget, der er udarbejdet i samarbejde med OKRA, har karakter af et ”aktivt katalog”, hvor rammen for de landskabelige bearbejdninger sigter mod at øge den sociale kontakt og tryghed i området. Det grundlæggende greb, med terrasserede flader, skaber en serie af opholds muligheder der kan relateres til hinanden i et utal af kombinationsmuligheder. Den centrale position gør Stationspladsen til gæsters første møde med Måløv. Pladsen er det nye landskab, som åbner for en anden forståelse af sammenhæng mellem station og by. Oplevelsen skal udgøre det nye bindeled mellem den høje hastighed og den langsomme. Det praktiske gøremål og fornøjelsen

>>>

Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i bevaring af havnen og ydermolernes karakterfulde forløb. Indenfor denne ramme er de enkelte ønsker til havnens indretning taget op. Løsningerne kan videreudvikles og detailplanlægges uden anden begrænsning end, at helhedsplanens grundkoncept skal fastholdes. Forslaget blev valgt af fagdommerne til viderebearbejdning.

>>>

Schul var teamleder ved konkurrencen om Midtbyforbindelsen. Opgaven består i at styrke forbindelsen mellem stationsområdet via centrum og til havneområdet. Schul Landskabsarkitekter har sammen med OKRA (NL), Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Tetraplan, Leif Hansen og Orbicon udarbejdet et strategiudspil som i udstrakt grad fokuserer på Horsens helt særlige ressource; en meget velbevaret men også sammensat og arkitektoniske levende bymidte.

>>>

Ved Akacieparken har Københavns Kommune renoveret de offentlige arealer og etableret en mindre, klassisk grusplads med tidløs og tryg karakter.

Pladsen er tænkt som et roligt, samlende og grønt rum. Det er ideen, at skabe et enkelt og behageligt sted, som giver området et fælles “åndehul”. Pladsen skal være en bredt anvendelig ramme for skiftende aktiviteter i bydelen. Her vil man kunne afholde bazar, gadefest, mindre musikarrangementer og meget andet.

>>>

Ved Hellerup havn ligger en offentlig have tegnet af G.N. Brandt. Haven, der benyttes af et bredt publikum, er indrettet med græsarealer, mindre pladser, staudehave og rosenhave. Tegnestuen har stået for første etape af en gennemgribende renovering, som inkluderer staudehave, nye belægninger, interiør og beplantninger.

>>>

Den røde have Rosenhave, baseret på mørkerøde H.C. Andersen-roser, suppleret med en række forskellige typer af rødblomstrede stauder, med stor vægt på dækkeevne og bladkarakterer.

>>>

For Københavns Kommune og i samarbejde med Via Trafik har tegnestuen udarbejdet forslag og projekteret en trafikløsning og et nyt vejtracé med gadetræer.

Som et led i arbejdet er udført skitseforslag til en eventuel fremtidig omlægning af byrummet mellem Frederiksborgvej og Rentemestervej, der pt. er plaget af uskønne og trafikfarlige forhold.

>>>

Et af de kommende projekter der skal projekteres er omlæggelsen af ankomst områderne for Gladsaxe Kirke, så arealet får en bedre sammenhængende karakter og et generelt løft.

>>>

Forslag i forbindelse med indbudt konkurrence til omlægning af Kongens Have Odense. Tegnestuens forslag rummer en række historiske referencer samt et oplæg til en meget levende og sammensat brug og en tæt tilknytning til de eksisterende materialer og karakterer.

>>>

”Københavns centrum har brug for, at der tænkes nyt. København er ikke længere en lille hovedstad i et lille land, men kan og skal måle sig med store internationale metropoler som Berlin, London og Stockholm. Derfor er det vigtigt, at byens centrum er et spændende og smukt sted, hvor både københavnere og byens gæster kan færdes og få en god oplevelse ud af det.” (www3.KK.dk)

Tegnestuen var udvalgt til et internationalt parallelopdrag om byens udviklings potentiale i samarbejde med trafikingeniør Steve Tomlinson (London), OKRA Landskabsarkitekter (NL),  Det Fynske Kunstakademi, Lyskunstner Åsa Frankenberg (S), Forsker og videokunstner Ulrik Schmidt og Institutleder, byplanlægger Bill Erickson (London)

Strategien for omdannelsen tager udgangspunkt i en læsning af områdets forskellige ’forløb’, der alle binder naturligt til det omkringliggende København. Disse, i alt syv, identificerede forløb, indeholder hver en række stedspecifikke projekter, der genkomponerer status quo og omsætter visionen om flertydighed til virkelighed.

>>>

I 2006 var tegnestuen ansvarlige for en fuldkommen renovering af G.N. Brandts berømte parterrehave. Parterrehaven for enden af Tivoli Søen med kig til Rådhuset er nok Tivolis mest helstøbte haveanlæg. Det blev skabt til Tivolis 100 års jubilæum i 1943 med trækar og inventar tegnet af Poul Henningsen. (Foto er fra etableringsfasen).

>>>

Tegnestuen vandt konkurrencen om renovering af Kirkens udearealer. Vor Frelsers Kirke ligger i et stærkt trafikeret område og er begun­stiget af et højt besøgstal.

Anlægget spiller en meget væsentlig rolle i byrummet og skal i samspil med kirken udstråle ro – for kirkens gæster såvel som for de tusindvis af mennesker, der dagligt pas­serer Prinsessegade.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet skitseforslag for Vej & Park til ny fleksibel indretning af byens rum.

>>>

Centralt i Helsinge by ligger gadekæret, omgivet af spredte græsarealer og tilfældig beplantning. Der har længe været planer for en renovering af arealerne og Schul Landskabsarkitekter er med støtte fra Ny Carlsberg Fondet, blevet bedt om at forestå en omlægning af arealerne. Tegnestuens forslag vil samle park og gademiljø inklusive belægninger i een identitet, forny beplantningen i parken, skabe naturlige rum og knytte opholdsarealerne tættere til Kæret og den gamle by.

>>>

Frederiksberg Slotshave er en meget velbesøgt park med søer, kanaler og talrige træer og buske. Med sit rige plante- og dyreliv byder haven altid på mange stemningsfulde indtryk.

>>>

Schul Landskabsarkitekter deltog med Erik Møllers tegnestue i konkurrencen om Møntergården i Odense.

Projektetforslaget har en markant, men i forhold til omgivelserne afstemt synlighed i bybilledet, og der blev ved udformningen taget hensyn til den placering som ’in-fill’ i forhold til stedets historiske bygninger med store arkitektoniske og bymæssige kvaliteter. Som en del af arkitektkonkurrencen udarbejdedes en helhedsplan for hele Møntergården med gårdrum som understøtter den historiske formidling samt skaber en spændende oase med cafémiljø og rammer for historiske og kulturelle arrangementer. Det samlede etageareal for nybygningen incl. Kælder er ca. 2 200 m2. De samlede håndværkerudgifter for nybygningen og de nært tilknyttede udearealer er ca. 45 000 000 DKK eksklusiv moms.

>>>