I 2009 var det sidste chance for at opleve Sommerblomsthaven i Valbyparken.

Schul har siden 1996 stået for planlægningen af haven. Københavns Kommune har nu etableret en staudehave på samme område og Schul Landskabsarkitekter har stået for koncept, projektudvikling og etablering af den nye have, med udgangspunkt i tanker omkring en dynamisk og relativt plejelet plantekarakter.

>>>

Den oprindelige Vandhave i DKDH, tegnet af Eigil Kjær er omlagt med fornyelse af bassinkanter og beplantning, der med hovedvægten lagt på arkitektonisk udseende styrker anlæggets stramme, men alligevel meget oplevelsesrige karakter.

>>>

Bunddækkehaven Med udgangspunkt i klinker fra Petersen tegl er anlagt en lille geometrisk have med forskellige typer af stedsegrønne bunddækkeplanter, kombineret med mere skulpturelle overstandere i form af græsser og buske med dekorativ vækst

>>>

Græshaven er et nyanlæg baseret på graciøse græsser og bunddække planter. Haven er udført med plantesammensætninger der understøtter hinanden i vækstkarakteren og dermed opnås den sammenhæng og vækst styrke, der sikrer at anlægget ikke ender med bare områder og stort plejeniveau, som ellers er tilfældet for mange monokulturelle græshaver.

Overdams planteskole har været velvillig sponsor på haven.

>>>

Staudehaven er omlagt med henblik på at vise nye måder at anvende stauder på. Alle planter er tørketålende, godt dækkende og selvbærende, med en blomstring fra maj til oktober. Anlægget viser et godt eksempel på, et oplevelsesrigt plantemiljø, hvor der er arbejdet specifikt med udgangspunkt i begrænsede driftsomkostninger som en del af forudsætningerne.

>>>

Et af de kommende projekter der skal projekteres er omlæggelsen af ankomst områderne for Gladsaxe Kirke, så arealet får en bedre sammenhængende karakter og et generelt løft.

>>>

Der er anlagt en ny, ydre randplantning omkring spejldammen i DKDH med de mange gule, orange og røde azaleaer. Randen rummer kun hvidblomstrede buske som underplantning under en ny samling af forskellige typer af hvidstammede birketræer.

>>>

I 2005-2006 tegnede og udførte Schul Landskabsarkitekter projekt for en ny Kapelplads. pladsen er anlagt med en sort basaltsten, stierne er i blandede, Nordiske brosten og hele pladsen er indrammet af plejelette bede med løg, græsser, robuste engstauder og vilde roser. Pladsen rummer desuden 2stk. 8 m lange vandbassiner.

>>>

I 2006 var tegnestuen ansvarlige for en fuldkommen renovering af G.N. Brandts berømte parterrehave. Parterrehaven for enden af Tivoli Søen med kig til Rådhuset er nok Tivolis mest helstøbte haveanlæg. Det blev skabt til Tivolis 100 års jubilæum i 1943 med trækar og inventar tegnet af Poul Henningsen. (Foto er fra etableringsfasen).

>>>

Afdeling M er indrettet som gravområde med børnegrave. Derfor hviler der en særlig afdæmpet stemning over området. Centralt er et løftet vedbend plateau omgivet af et græskvadrat og en randbeplantning. Gravene ligger henholdvis i græsset og langs kanten, hvor den afdæmpede men frodige beplantning indramme gravhaven. Plantevalget består af lutter hvidblomstrede med en blomstringstid fra vinter over forår, sommer og til efterår. Hovedparten af arterne er duftende, en del har desuden høstfarver. Bunden under buskene består af vedbend med grupper af bregner, Storkonval, Hosta og Tulipa ’Purissima’

>>>

Afdeling P er et eksempel på tegnestuens arbejde med at omdanne et ældre og dårligt fungerende gravområde til et kombineret urne og kistegrav anlæg. Kirkegårdsanlægget er skabt for at sikre en vekselvirkning mellem rolige og enkle gravrum med servitut, hvor der i indretningen er skabt et gennemgående tema med græsser og bunddække plantninger samt andre mindre og lukkede urnehaver med brugerstyret beplantning.

>>>

Tegnestuen vandt konkurrencen om renovering af Kirkens udearealer. Vor Frelsers Kirke ligger i et stærkt trafikeret område og er begun­stiget af et højt besøgstal.

Anlægget spiller en meget væsentlig rolle i byrummet og skal i samspil med kirken udstråle ro – for kirkens gæster såvel som for de tusindvis af mennesker, der dagligt pas­serer Prinsessegade.

>>>

Centralt i Helsinge by ligger gadekæret, omgivet af spredte græsarealer og tilfældig beplantning. Der har længe været planer for en renovering af arealerne og Schul Landskabsarkitekter er med støtte fra Ny Carlsberg Fondet, blevet bedt om at forestå en omlægning af arealerne. Tegnestuens forslag vil samle park og gademiljø inklusive belægninger i een identitet, forny beplantningen i parken, skabe naturlige rum og knytte opholdsarealerne tættere til Kæret og den gamle by.

>>>

Frederiksberg Slotshave er en meget velbesøgt park med søer, kanaler og talrige træer og buske. Med sit rige plante- og dyreliv byder haven altid på mange stemningsfulde indtryk.

>>>