Schul har med Skala Arkitekter vundet konkurrencen om en ny sognegård i Glostrup

>>>


Schul har nu afleveret hovedprojekt til renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk.
Med udsigt til Nationalmuseet, Ridebanerne og Thorvaldsen Museum bliver den nye promenade en central, rekreativ forbindelse i det gamle København.
Tegnestuen har vundet konkurrencen med en meget behersket arkitektonisk løsning, der understøtter den eksisterende bygningskultur.

Niras bliver underrådgiver og vi fortsætter hermed det gode samarbejde fra Frederiksholms Kanal

>>>

IMG_20170925_161148
Der er indvielse af Life Science byggeriet i uge 44. Forskningsfaciliteterne er taget i brug og de grønne arealer tæt på at være færdige. Udearealerne er anlagt i respekt for stedets karakter og vil forhåbentlig glide ganske naturligt ind i Edith og Ole Nørgaards gennemtænkte helhedsplan.

>>>

Gladsaxe_01Tegnestuen har i 2016 arbejdet på en større udviklingsplan for Gladsaxe Kirkegård.

>>>

gnb

Schul er i gang med arbejdet omkring en renovering af G.N.Brandts rosenhave i Hellerup.

Hellerup Strandpark er som værk betragtet placeret i den tidlige del af G.N. Brandts virke som landskabsarkitekt.

>>>

Trekroner Kirke (1)

I samarbejde med Rørbæk & Møller har tegnestuen vundet konkurrencen om opførelse af den nye Trekroner kirke. Vi er igang med byggeriet!

>>>

NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

>>>
Arken1
Der er endelig kommet vand op omkring museet. God fornøjelse!
 
Drone-optagelse af Kunstens Ø. Fotograf: Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune
>>>

Hjørne_WEB
For Københavns Kommune har tegnestuen udarbejdet nye udviklingsplaner for de grønne kirkegårde Bispebjerg, Vestre, Sundby og Brønshøj. Der er tale om 4 langsigtede planer for drift og udvikling af kirkegårdene samt og deres enestående landskabelige kvaliteter.

>>>


Med Nanotech-byggeriet opstår en ny have på DTU. Med byggeriet af et nyt institut skabes samtidigt et fint lukket haverum for brugerne. Denne forvandling giver mulighed for at skabe et nyt sammenhængende gårdmiljø, hvor et mere frodigt miljø med plantediversitet og årstidsvariation fremmes, og flere uformelle opholdsmiljøer indtænkes.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal til Rudersdal Kommune udfærdige et forslag til ny ankomstplads til Vedbæk Kirke.

>>>

Arken_9214

Schul Landskabsarkitekter vandt i 2012, i samarbejde med Møller & Grønborg, konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken. Det nye landskabssceneri tager form dag for dag.

>>>

BispebjergSchul Landskabsarkitekter har netop vundet opgaven om en ny udviklingsplan for kirkegården, der skal tænkes sammen med byen og i det længere perspektiv opnå både større plantediversitet og driftsbesparelser.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet fase1 af en masterplan for et boligsocialt løft af Bispebjerg. Forslag til nye åbninger til Bispebjerg Kirkegård. Projektet vil understøtte og indgå i den kommende grønne udviklingsplan for området.

Opgaven udføres i samarbejde med Københavns Kommune, Boligselskabet FSB, beboerrepræsentanter og kirkegården.

Aftenbilled _lowres

>>>

Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

>>>

Med Fredensborg Slot og Esrum Sø som nabo har Fredensborg Søpark en særdeles attraktiv beliggenhed hvor engdrag og bebyggelse udgør et velplanlagt boligmiljø. Schul står i spidsen for en naturgenopretning, der skal bringe diversitet til området og styrke naturpræget. Arbejdet udføres i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i samarbejde med MOE, Aarhus Arkitekterne og Mikkelsen Arkitekter vundet konkurrencen om et nyt forskningsmiljø med tilhørende udearealer.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have.

>>>

Ansgar

Schul har netop afleveret tegningsmateriale til det nye store haveanlæg ved Ansgar Kirke i Odense. Det bliver et af landets største dynamiske staudebede og anlægsarbejdet vil pågå henover vinteren og blive fuldendt i efteråret 2014.

>>>

 

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …

>>>

Tegnestuen har modtaget Den Store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.

Læs mere …

>>>

Tegnestuen deltog i konkurrencen omkring en ny forplads til Statens Museum for Kunst med et projekt som tager stærkt afsæt i den unikke betydning, som parken og museet har i byens rum. Schul har udført planen med Adept og Cowi.

>>>

I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.

Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen med staudebede, rododendron-busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011, og det er forhåbningen, at renoveringen kan startes op til vinter.

>>>

Den Hirschsprungske Samling er smukt beliggende i grønne omgivelser i Østre Anlæg på Københavns gamle voldterræn. Museet, der rummer Heinrich og Pauline Hirschsprungs samling af dansk kunst, åbnedes for offentligheden i sommeren 1911. Museet er tegnet af arkitekt H.B. Storck og blev til åbningen 1911 indrettet af kunsthistorikeren Emil Hannover. (Kilde: Museet)

>>>

Tegnestuen er også i 2011 rådgiver omkring forvaltning af de landskabelige værdier og den langsigtede arkitektoniske udvikling på Gladsaxe Kirkegård.

>>>

Det firkantede net af stier, som karakteriserer renæssancehaven, danner stadig rammen om havens liv. Firkanternes indhold er dog skiftet fra kongelige urter til græsklædte flader med fritstående store træer, blomstrende frugttræer, legepladser, rosenhave, rododendronanlæg og staudebede m.m. (Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Jane Schul har i regi af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udført rådgivningsarbejder til bl.a. Kongens Have. Halvskyggen under havens træer udnyttes til en frodig, skovbundslignende beplantning.

>>>

Som formand for Det Kgl. Danske Haveselskab har Jane Schul arbejdet med de overordnede planer for den fredede haves struktur, anlæg og fremtid, samt stået for en række forskellige nyanlæg.

>>>

Tegnestuen har været rådgiver for herregården Serridslevgaard nær Horsens i forbindelse med en påtænkt kommende restaurering af haven og nyskabelse af besøgsanlæg med temahaver og herregårds gartneri.

>>>

Vandhaven i Tivoli er et mindre anlæg i området mod H.C. Andersens Boulevard. Schul Landskabsarkitekter har i 2007 forestået omlægning af haven. Ved Divan 2 udføres nye støttemure med udgangspunkt i nogle af havens oprindelige arkitektoniske løsninger.

>>>

For Grøndalslund Kirkegård er udarbejdet projekt Grøndalslunden med nyanlæg af 2 store gravrum. Arealet udføres som et stiliseret pastoralt landskab med græsgraven, blomsterenge, lundkarakter og egetræer.

>>>

Schul har udført en rosenhave til Göteborgs Botaniske have. Petersen tegl har velvilligt sponsoreret belægningsklinkerne.

>>>

I 2008 afholdtes en international landskabsarkitektur-triennale i den hollandske by Apeldoorn. I den forbindelse blev tegnestuen inviteret til at deltage i The Royal Mile, en 1, 6 km lang blomstrende strækning gennem Park Berg en Bos, hvor 10 forskellige europæiske tegnestuer skulle skabe hver deres sektion af milen på 4 x 70 m med sommerblomster. Tegnestuen har udarbejdet den orange sektion.

>>>

For Henning Larsens tegnestue har Schul udført landskabsarkitektrådgivning. ”Sydporten er en ny kontorbygning med 2.000 arbejdspladser placeret i Københavns Sydhavn. Med sin placering på grænsen mellem City og Amager bliver den naturligt en sydport til og fra København. Bygningen tager form af vejenes afgrænsning og med sin dynamiske form forstærker den oplevelsen af et bylandskab i bevægelse. Formen danner en flot, svunget bevægelse i det infrastrukturelle landskab. Kontorerne vil mod syd få udsigt til Sydportens indre landskabsrum med små haver og terrasser og mod nord kig til Sluseholmens havn. (HLT)

>>>
Tegnestuen er sammen med 100Land udvalgt til finalen om landskabsprojektet for Bundesarchive Berlin.
>>>

Tegnestuen har forestået omlægningen af Thuras barokhave ved Gl. Holtegaard. Der er lagt vægt på, at havens genformulerede historiske ramme vil kunne fungere som et nutidigt udgangspunkt for udstillinger med samtidskunst og koncerter. Rekonstruktionen er sket på baggrund af bl.a. datidige prospekter samt arkæologiske udgravninger, hvorved proportioner og linjeforløb i haven har kunnet fastlægges med ganske høj præcision.

>>>

I 2010 blev tegnestuen inviteret til at gentænke en af de permanente haver i Valbyparken. Projektet mundede ud i en staudehave inspireret af selvgroet eng- eller overdrevspræg, hvor der i plantesammensætningerne er anvendt et robust og længelevende sortsvalg, med fokus på en lang blomstring samt ornamentale karakterer, der kan bidrage til at forlænge sæsonen langt ud over blomstringen.

>>>

 

I samarbejde med Henning Larsen Architects udarbejder tegnestuen nyt domicil for Energinet. Den valgte grund har et topografisk og orienteringsmæssigt potentiale, der benyttes som et aktiv både i forhold til arkitekturen, men også i høj grad i forhold til energikonceptet. Grundens kvaliteter, såsom den lille fine sø, udsigten over landskabet, synligheden i forhold til ankomsten samt den omkringliggende natur skal være optimalt tilgængelige for Energinet.dk.

>>>

Ved Hellerup havn ligger en offentlig have tegnet af G.N. Brandt. Haven, der benyttes af et bredt publikum, er indrettet med græsarealer, mindre pladser, staudehave og rosenhave. Tegnestuen har stået for første etape af en gennemgribende renovering, som inkluderer staudehave, nye belægninger, interiør og beplantninger.

>>>

Et nyt lapidarium er under udførelse – rammerne er anlagt og hele anlægget forventes at skulle stå endeligt færdigt tilplantet i forsommeren 2009. Lapidariet (kommer af lapis, der betyder sten) vil rumme en bred samling af sten fra nedlagte gravsteder.

>>>