Køge Kommune har gennemført en omfattende renovering, om- og tilbygning af Borup skole. Ombygningen betyder, at skolen fremover kan leve op til brugernes krav og forventninger til en moderne skole.

Kant Arkitekter har stået for den gennemgribende renovering af bygningerne. Schul skal udføre plan for udearealerne. De nye udearealer sikrer mulighed for udeundervisning, mere motion og bedre legefaciliteter samt imødekommende ankomstarealer.

<<<