Landskabet på DTU er kendetegnet ved et ganske stramt hierarki, der organiserer de grønne rum på campus. De ekstensive skovarealer og store samlede plantninger, som de findes omkring parkeringsalléen og i randen af DTU, danner basis og grundtonen: Et grønt campus. Lunden og de velplejede forarealer til institutterne er imødekommende overgangsrum, som i konstellation med skoven giver orientering på DTU. Her er plads til spontant liv og ophold og der skabes oplevelse i øjenhøjde. Det er i denne kategori man skal opfatte Agoras haverum.

<<<