Det oprindelige gårdrum havde sit primære fokus i 2 voksne hestekastanjer og to skralderum.

Det nye gårdrum er udført som et aktivt fællesrum, der bruges af alle beboerne. Et sted hvor leg, ophold og praktiske funktioner udføres i sammenhæng, så der opnås et sammenhængende haveanlæg med mere inspirerende grønne områder og årstidsvariation.

<<<