Gladsaxe_01Tegnestuen har i 2016 arbejdet på en større udviklingsplan for Gladsaxe Kirkegård.
Gladsaxe Kirkegård er en af landets allerstørste og som mange andre kirkegårde, undergår den forandringer hvor større arealer frigøres til rekreativt ophold.
På Gladsaxe vil temaet være en retning mod skabelsen af en parkkirkegård, som både kan indholde rum til sorg og plads til liv i en respektfuld balance.

Kunst, engplantninger og naturleg tænkes at skulle indgå blandt flere elementer, der kan øge kvaliteten af det grønne miljø og sikre en drift der letter arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder og udviklingen af biologiske diversitet.

<<<