HMN Naturgas og Energibyen Skive har indgået et formelt samarbejde om grøn gas. Aftalen sigter mod at opgradere biogas og indføre den i naturgasnettet, og tager hul på udviklingen mod at få gas ind i transportsektoren.
Gasfyldestationen, som Schul har tegnet i tæt samarbejde med Rasmus Koch Studio, er et synligt resultat af samarbejdet.
Foto: Rasmus Koch Studio. Link: www.rasmuskoch.com


Foto: Rasmus Koch Studio

Skive Kommune planlægger at lade gasbiler overtage en del af kørslen i fx hjemmeplejen og administrationen. Skive Kommune og HMN Naturgas er gået sammen om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark midt i Skive.

Skive Kommunes og HMN Naturgas’ gasbiler bliver et synligt bevis på Skives satsning på gas og på at være CO2-neutral i 2029. Det samme bliver landets første offentligt tilgængelige gastankstation centralt placeret i Skive by, hvor man kan tanke gas på bilen på alle tider af døgnet.

Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke biogas på bilen. Skive Kommune og HMN Naturgas har projektet klar og er i fuld gang med de mange praktiske forberedelser og opgaver, som skal løses før tankstationen er en realitet.

Kilde: http://hmn.naturgas.dk

<<<