Tegnestuen var i samarbejde med bl.a. Sven Allgren, EKJ ingeniører og Center for Idræt + arkitektur inviteret til konkurrencen om Stige Ø som aktivitetsområde.

Bidragets fokus var en bevidst udnyttelse af de gasser som frigives fra det indkapslede affald til en serie varme kilder. Samtidig lagde forslaget op til en tæt tilknytning mellem byens skoler og undervisningsmiljø og øens naturforvaltning. En række udsigtspunkter på øens ydre kant forstærkedes med moler og en markant arkitektonisk bro udgjorde et nyt forbindelsesled til omgivelserne.

<<<