Schul Landskabsarkitekter blev finalister i forbindelse med planlægningen af udearealerne om det nye plejecenter ved Sortedams Dosseringen. Henning Larsen Architecs og BBP er holdets bygningsarkitekter og Lemming & Eriksen står for ingeniørarbejderne.

Planerne for området har ændret karakter, så det skal blive interessant at følge tankerne for denne enestående lokalitet fremover.

“Projektforslag skal give et bud på såvel spændende arkitektur og landskabelig bearbejdning af udearealer, som tilsammen integrerer og underbygger de gode ude – inde relationer for beboerne, og som i sin helhedsløsning sikrer en tilknytning til kvarteret og dets byliv. Forslaget skal være nyskabende med innovative løsninger, der udfordrer de traditionelle grænser for et plejecenterbyggeri, og hvor den funktionelle indretning, logistik og velfærdsteknologi vil danne de mest optimale rammer for beboerne, deres pårørende og medarbejdere.
Projektet omfatter opførelse af ca. 38.500 nye m2 (inkl. kælder) på den 22.783 m2 store matrikel, og bør rumme flere forskellige boligtyper med tilhørende fællesrum og servicearealer, samt muligheden for indarbejdelse af et offentligt parkeringsanlæg og institutionsbyggeri, som i dag også findes på ejendommen…”
(Citat fra den oprindelige udbudsbeskrivelse)

<<<