Sammen med Rørbæk og Møller har vi vundet rammeaftalen for Søndre Campus og City Campus, der omfatter universitetets områder i centrum af København og på Amager. Bygningerne har et samlet bruttoetageareal på 250.000 m2. Vi skal med rammeaftalen bidrage til at videreudvikle og vedligeholde arealerne i samarbejde med Campus Service.

City Campus omfatter en række af Københavns fineste fredede bygningsmiljøer herunder Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade af Christian Hansen, Metropolitanskolen af CF. Hansen og en række andre bygninger i det indre København. Søndre Campus omfatter Universitets bygninger på Amager.

 

<<<