Schul Landskabsarkitekter arbejder med have- og landskabsarkitektur inden for et bredt spektrum. Fra den lille, velanlagte privathave til større nyanlæg og restaureringer. Hovedvægten i opgaveløsningen lægges på en æstetisk samhørighed med stedets karakter og en gennemtænkt, driftsikker frodighed.

Privathavens udformning skal forene stedets overordnede karakter med den enkelte ejers ønsker, såvel på det arkitektoniske som det karaktermæssige og pasningsmæssige område.

En god projektering af haven er både en æstetisk og økonomisk gevinst. Gennem klar professionel rådgivning sikrer haveejeren sig mod de ofte kostbare fejlinvesteringer.tegnestuen har udført projektering for 3-400 privathaver af meget varierende størrelse, fra modernistiske rækkehushaver til herregårdshaver rundt omkring i landet.
<<<