Med HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S og MOE A/S er tegnestuen udvalgt til SDU MMMI, Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense.
Tegnestuen er udvalgt med bemærkningen “meget god erfaring med totalrådgivning med byggeri og landskabsbearbejdning, som har formået at skabe sammenhæng mellem eksisterende bygninger og udearealer” Vi glæder os til arbejdet.

<<<