Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

Pladsen bliver gjort betydningsfuld gennem en grøn indramning langs vejforløbene, hvor aktive kanter inviterer bydelens beboere og besøgende til at tage del i livet på gaden. Nye byrumselementer som vand, belysning og nye stiforbindelser med stærkere prioritering af opholdsområder samt kvalitetsbetonede, grønne fortovsforløb sikrer nye bevægelser i området og skaber tryghed, som vil kunne forplante sig til de mere udsatte boligområder. Synlige vandrender, der leder til driftsikre regnbede, er tænkt som et element, der udbygges i kvarteret, hvor det synliggør dets fokus på klimatilpasning og parallelt hermed skaber en god fortælling om bånd og netværk, der knyttes mellem kvarterets områder og boligkvarterer.

Mariendal Forplads_Lowres

<<<