Forslaget, der er udarbejdet i samarbejde med OKRA, har karakter af et ”aktivt katalog”, hvor rammen for de landskabelige bearbejdninger sigter mod at øge den sociale kontakt og tryghed i området. Det grundlæggende greb, med terrasserede flader, skaber en serie af opholds muligheder der kan relateres til hinanden i et utal af kombinationsmuligheder. Den centrale position gør Stationspladsen til gæsters første møde med Måløv. Pladsen er det nye landskab, som åbner for en anden forståelse af sammenhæng mellem station og by. Oplevelsen skal udgøre det nye bindeled mellem den høje hastighed og den langsomme. Det praktiske gøremål og fornøjelsen

<<<