Schul Landskabsarkitekter deltog med Erik Møllers tegnestue i konkurrencen om Møntergården i Odense.

Projektetforslaget har en markant, men i forhold til omgivelserne afstemt synlighed i bybilledet, og der blev ved udformningen taget hensyn til den placering som ’in-fill’ i forhold til stedets historiske bygninger med store arkitektoniske og bymæssige kvaliteter. Som en del af arkitektkonkurrencen udarbejdedes en helhedsplan for hele Møntergården med gårdrum som understøtter den historiske formidling samt skaber en spændende oase med cafémiljø og rammer for historiske og kulturelle arrangementer. Det samlede etageareal for nybygningen incl. Kælder er ca. 2 200 m2. De samlede håndværkerudgifter for nybygningen og de nært tilknyttede udearealer er ca. 45 000 000 DKK eksklusiv moms.

<<<