Jonas Schul har medvirket i kunstprojektet “Hot Summer” der bl.a. rettede fokus på byens selvgroede grønne rum og medvirkede til at iscenesætte disse og herigennem rette fokus på betydningen af disse uplejede “frirum” i byen.

Udstillingsbidraget bestod i en delvis sample af et royalt monogram fra Parterrehaven på Fredensborg Slot, genskabt i rullegræs på en byggetomt på det indre Nørrebro.

>>>