I samarbejde med Kerstin Bergendal gennemførtes et workshopforløb med efterfølgende udstillilng af modeller, visioner, utopier og kulturhistoriske læsninger af et lille, men omdiskuteret byrum, i Køge.  Workshop og udstilling gennemførtes på Køge Skitsesamling og centrum for dialogprojektet var den nærtliggende plads samt området omkring omkring Brockmanns Plads. Blandt deltagere var brugere, arkitekter, skolebestyrelse, menighedsråd, politikere, embedsmænd og børn

>>>